Ege Autoland

İnsan Kaynakları Politikamız

Nitelikli işgücüne yatırım yapıyor ve ödül yönetimi ile motivasyonu ve verimliliği arttırıp, organizasyonumuzu sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz.

Şirket stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleşmesinde, bizleri başarıya taşıyan ana güçlerimizden birinin, “önce insan” yaklaşımı ile, çalışanlarımızın gelişimlerine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamaları olduğunun bilinciyle, çalışanlarımızın motivasyonlarını olumlu yönde destekleyerek verimliliğimizi arttırmayı hedefliyoruz.

izmir-bmw-servisi (6)

İnsan kaynakları politikalarımız;

 • Şirketimize ve topluma nitelikli iş gücü kazandırma,
 • Çalışanların gelişimine yatırım yapma,
 • Organizasyonumuzu geliştirme ve güçlendirme

amaçlarıyla yönetiyor ve uyguluyoruz. Ayrıca;

 • Nitelikli işgücünü şirkete çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ortan oluşturmak,
 • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
 • Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak,
 • Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek

Süreçlerini olumlu yönde geliştirmek için ödül ve destekler sağlıyoruz. Bu doğrultuda çalışanların motivasyonlarını ve bağlılıklarını arttırmak için;

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veriyoruz,
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate alıyoruz,
 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştiriyoruz,
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlıyoruz.

Lütfen iş başvuruları formlarınızı

info@egeautoland.com.tr

adresine gönderiniz.